Gemaakt met Sparkle

Diapenta Support

Passion for People, Processes, Performance and Projects

Over Diapenta Support

 

De naam Diapenta komt voort uit twee Griekse woorden, namelijk:

1) Diacheirisi wat administratie betekent en

2) Penta wat staat voor vijf; in dit geval de vijf P’s:

 

Passion for People, Processes, Performance and Projects.

Project Management Support

 

Binnen grote organisaties met vaak complexe en grote projecten is PMO onmisbaar. Het project/programma/portfolio management office (PMO) zijn de ogen en oren voor alle stakeholders en teams.

 

Een goed PMO’er voorziet in de behoefte van:

    •    Faciliteert in finance;

    •    Communicatie;

    •    Huisvesting;

    •    Bewaakt de performance van de (scrum)teams;

    •    Inrichten en professionaliseren van portfoliomanagement;

    •    Opstellen en bewaken Roadmaps;

    •    Ondersteunen Product Owner en Project Portfolio Manager;

    •    Beheren Agile ondersteunende systemen;

    •    Centraal aanspreekpunt;

    •    Uitdragen Agile gedachtengoed.

 

Wendbaar zijn is steeds belangrijker voor organisaties. Hierbij introduceren organisaties Agile werken.

Soms met een kleine start en soms met een big bang. Met het opschalen van wendbaar werken komen vraagstukken naar voren zoals: Hoe richt ik Agile Portfolio Management in? Hoe kom ik aan goede voortgangsinformatie? Creëren we wel de meest optimale mix aan waarde? Maar ook vragen naar coördinatie en inzicht. Betekent dit dat we PMO niet nodig hebben?

 

Nee. Sterker nog, het PMO kan je juist helpen in de overgang naar Agile werken. Het PMO fungeert binnen dit team als een ware Scrum Master die er voor zorgt dat het team full speed vooruit kan.

Daarnaast analyseert het PMO de impact van Agile op de huidige werkwijze en adviseert het over de te volgen aanpak.

Professional Scrum Master

 

Een Scrum Master treedt op als ‘facilitator’; hij zorgt dat het team niets in de weg staat om goed werk te kunnen verrichten. Ook begeleidt hij het team, Product Owner en stakeholders tijdens de verschillende meetings en zorgt hij dat scrum correct wordt geïmplementeerd. Scrum heeft een hoog energieniveau. In de bijeenkomsten, brainstorms en werkmomenten in het Scrum proces moet je die energie terug kunnen zien, een actieve houding, optimisme, humor en telkens op elkaar voortbouwende teamleden dat is wat we binnen een Scrum team willen zien. Een goede Scrum Master is niet bang voor complexiteit, heeft gevoel voor goedlopende processen en voor creatieve oplossingen.

GET IN TOUCH

Patricia Hoogenes

Diapenta Support

Tel: 06-26927344

info@diapenta-support.nl